PROPOZICE

NÁZEV AKCE: Cena SSK Přelouč

DRUH SOUTĚŽE: soutěž jednotlivců

POŘADATEL: ČSS SSK PŘELOUČ 0092 (Pozor změna termínu z 17.5.03 na 18.5.03)

DATUM KONÁNÍ: sobota 18.května 2003

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP 30

KATEGORIE:

III.kategorie, jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ředitel soutěže

Karel Urbánek

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Přemysl Bulíček

I. tř. A378

ROZHODČÍ NA STŘELIŠTI:

Václav Voženílek

B5106

TECHNICKÁ OBSLUHA:

přítomní členové SSK Přelouč

PODMÍNKY ÚČASTI:

členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz),

účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.

Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

30,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po veřejnění výsledků.

CENY:

do 3. pořadí diplomy a peněžité ceny:

1.místo 6x počet startujících

2. " 4x ""

3. " 3x ""

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.45 presentace

8.45 - 9.00 nástup, losování

9.00 - 9.15 kontrola zbraní, zahájení střelby 1.směny

Účastníci, kteří se opozdí, budou zařazeni do posledních směn, ale jen do naplnění kapacity střelnice.

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník nebo vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKY:

na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Cesta z nádraží pěšky cca 20 min.směr Klenovka. Proti nádraží po schůdkách do kopce až na hlavní silnici (u hřbitova), odbočit vlevo a na první křižovatce vpravo stále podle lesa až ke střelnici.

Před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu hlavní rozhodčí. Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků.

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které budou oznámeny při nástupu soutěžících.

OBČERSTVENÍ:

Zajištěno na střelnici

KONTAKTNÍ ADRESA:

Karel Urbánek,Bahníkova 59,53501,Přelouč-Břehy, tel.466955515

 

 

 

 

 

 

Vydání propozic: Za SSK: Přemysl Bulíček