Propozice

PŘELOUČSKÁ LIGA Z PŘEDOVEK

Druh soutěže :

soutěž jednotlivců II. Kategorie

Pořadatel soutěže :

ČSS SSK 0092 Přelouč

Datum konání soutěže :

6.4., 1.6.,7.9., 5.10. 2003

Místo konání soutěže :

střelnice Přelouč

Soutěžní disciplíny :

1. Perkusní revolver

2. Perkusní pistole civilní

3. Perkusní pistole vojenská

4. Perkusní puška civilní

5. Perkusní puška vojenská

6. Křesadlová pistole civilní

7. Křesadlová pistole vojenská

8.Křesadlová puška civilní

9. Křesadlová puška vojenská

počet ran dle PSS

Kategorie střelců :

jednotná

Organizační výbor :

ředitel soutěže ­ Jan Chaloupka

tajemník ­ Josef Holub

hospodář ­ ing. Libor Hroch

Hlavní rozhodčí :

Šáda Josef ­ I. tř. ­ A - 187

PHK :

Bulíček Přemysl - I. tř. ­ A - 378

Rozhodčí na střelišti :

střelnice 25 m ­ Bulíček Přemysl I. tř.A ­ 378

střelnice 50 m ­ Šáda Josef - I. tř. A - 187

Technická obsluha :

Jirák Miloš, Merta Josef, Voženílek Václav

Podmínky účasti:

členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz), účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody. Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

Doklady :

členský průkaz ČSS s nalepenou známkou, průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lékařské potvrzení ne starší jednoho rok

Startovné :

50,-Kč za závod a disciplínu

Zbraně a střelivo :

závodníci používají v soutěži vlastní zbraně a střelivo odpovídající PSS pro tyto disciplíny

Přejímka zbraní :

při prezentaci

Hodnocení:

na konci roku 2003 se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř možných, v případě rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší výsledek.

Protesty :

písemné dle PSS s vkladem 250,-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků

Odměny :

do 3 místa diplomy při účasti nejméně pěti soutěžících v disciplíně a odměna po 100,-Kč vylosovanému jednomu v soutěži krátkých zbraní a dlouhých zbraní při účasti nejméně osmi soutěžících. Na závěr roku se střelecká soutěž vyhodnocuje věcnými cenami v každé disciplíně dle možnosti finančních prostředků.

Časový plán soutěže:

730 - 820 Prezentace ­ přejímka zbraní a vybavení

820 - nástup ­ poučení závodníků

845 - - 1 směna - PeRe + PePi + KřPi

940 - - 2 směna - PeRe + PePi + KřPi

1040 - - 3 směna - PeRe + PePi 1 směna + PePu + KřPu

1140 - - 4 směna - PeRe + PePi 2 směna ­ PePu + KřPu

12.40 3 směna _PePu+ KřPu

13.30 vyhlášení výsledků

Technická ustanovení: -

-střeliště 25 m ­14 terčů

-střeliště 50 m­6 terčů

-dalekohledy soutěžící používají vlastní;závodníci a rozhodčí používají chrániče sluchu; závodníci smějí používat pouze prachovnice nebo uzavíratelné odměrky

Hospodářská ustanovení :

-náklady na soutěži si hradí každý závodník nebo vysílající organizace

-občerstvení zajišťuje organizátor soutěž

Přihlášky :

přímo na střelnici, tel. 466958215, mobil 607773880

Pojištění:

SSK je pojištěn hromadnou pojistkou ČSS

Zdravotnické zabezpečení :

dopravou na polikliniku v Přelouči

Závěrečné ustanovení :

Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic v případě nutném pro zabezpečení plynulého a bezpečného průběhu soutěže: tyto změny budou zveřejněny před zahájením soutěže.

 

Vydání propozic : v Přelouči dne 1.11.2002

 

Organizační výbor : ČSS SSK0092 Přelouč

             ..

Razítko a podpis