PROPOZICE
 
            Klubové závody rok 2003

DRUH SOUTĚŽE: soutěž jednotlivců III. Kategorie
POŘADATEL: ČSS SSK PŘELOUČ C-0092
TERMÍNY KONÁNÍ:

   Kolo Den  Datum   Ředitel soutěže 
   1.  So  8.03.2003 Josef Merta
   2.  So 22.03.2003 Václav Voženílek 
   3.  So 12.04.2003 Přemysl Bulíček
   4.  So  3.05.2003 Josef Merta
   5.  So 18.10.2003 K. Urbánek
   6.  So 15.11.2003 Josef Merta
   7.  So 13.12.2003 Václav Voženílek

 (případné změny termínů vyhrazeny, budou vyvěšeny
  na střelnici, ve vývěsce ve městě a na internetu)

MÍSTO KONÁNÍ: střelnice Přelouč

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: - SP 30
           - VStP 15

KATEGORIE: III.kategorie, jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: ředitel soutěže	viz. termíny konání

TECHNICKÁ OBSLUHA: Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů

PODMÍNKY ÚČASTI: Členství ČSS SSK 0092 Přelouč (platný průkaz).
         Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.
         Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
         zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice
         a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY: členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení
     ne starší jednoho roku.

STARTOVNÉ: 0,-Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO: Vlastní

HODNOCENÍ: v souladu s PSS

PROTESTY: písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

CENY: Nejsou ceny vypsány.

ČASOVÝ ROZVRH: 8:00 - presentace 
        8:30 - nástup, losování 
        9:00 - zahájení střelby 1.směny 

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ: náklady si hradí závodník. 

PŘIHLÁŠKY: Při prezentaci.

POJIŠTĚNÍ: hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ: Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny
    při nástupu soutěžících. 

OBČERSTVENÍ: Není zajištěno

KONTAKTNÍ ADRESA:	

VYDÁNÍ PROPOZIC: Za SSK0092 Přemysl Bulíček