Propozice

           PŘELOUČSKÁ LIGA Z PŘEDOVEK

DRUH SOUTĚŽE:     soutěž jednotlivců II. Kategorie
POŘADATEL SOUTĚŽE:  ČSS SSK 0092 Přelouč
MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: střelnice Přelouč
TERMÍNY KONÁNÍ SOUTĚŽE: 

    Kolo   Datum    Kolo   Datum
     1.  6.04.2003    2.  1.06.2003
     3.  7.09.2003    4.  5.10.2003

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY (počet ran dle PSS):

  1. Perkusní revolver       2. Perkusní pistole civilní
  3. Perkusní pistole vojenská   4. Perkusní puška civilní
  5. Perkusní puška vojenská    6. Křesadlová pistole civilní
  7. Křesadlová pistole vojenská  8. Křesadlová puška civilní
  9. Křesadlová puška vojenská
	
KATEGORIE STŘELCŮ: jednotná

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Ředitel soutěže - Jan Chaloupka
          Tajemník - Josef Holub
          Hospodář - ing. Libor Hroch

HLAVNÍ ROZHODČÍ:    Josef Šáda (I.tř. A-187)
PHK:          Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)
ROZHODČÍ NA STŘELIŠTI: Střelnice 25m - Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)
            Střelnice 50m - Josef Šáda (I.tř. A-187)

TECHNICKÁ OBSLUHA:   Jirák Miloš, Josef Merta, Václav Voženílek

PODMÍNKY ÚČASTI: členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz), účastníci
         jsou zodpovědní za případně způsobené škody. Každý účastník
         svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel
         závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat.
         Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
         zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice
         a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY: členský průkaz ČSS s nalepenou známkou, průkaz zbraně, zbrojní průkaz,
     lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
 
STARTOVNÉ: 50,-Kč za závod a disciplínu

ZBRANĚ A STŘELIVO: závodníci používají v soutěži vlastní zbraně a střelivo
          odpovídající PSS pro tyto disciplíny.

PŘEJÍMKA ZBRANÍ: při prezentaci

HODNOCENÍ: na konci roku 2003 se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř
      možných, v případě rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší výsledek.

PROTESTY: písemné dle PSS s vkladem 250,-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků

ODMĚNY: do 3 místa diplomy při účasti nejméně pěti soutěžících v disciplíně
    a odměna po 100,-Kč vylosovanému jednomu v soutěži krátkých zbraní
    a dlouhých zbraní při účasti nejméně osmi soutěžících. Na závěr roku
    se střelecká soutěž vyhodnocuje věcnými cenami v každé disciplíně dle
    možnosti finančních prostředků.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:

  7:30 - prezentace přejímka zbraní a vybavení
  8:20 - nástup poučení závodníků
  8:45 - 1 směna - PeRe + PePi + KřPi
  9:40 - 2 směna - PeRe + PePi + KřPi
  10:40 - 3 směna - PeRe + PePi
     - 1 směna - PePu + KřPu
  11:40 - 4 směna - PeRe + PePi
     - 2 směna - PePu + KřPu
  12:40 - 3 směna - PePu + KřPu
  13:30 - vyhlášení výsledků

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: - střeliště 25 m 14 terčů
           - střeliště 50 m6 terčů
           - dalekohledy soutěžící používají vlastní
           - závodníci a rozhodčí používají chrániče sluchu
           - závodníci smějí používat pouze prachovnice nebo
            uzavíratelné odměrky

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:	- náklady na soutěži si hradí každý závodník nebo 
             vysílající organizace
            - občerstvení zajišťuje organizátor soutěže

PŘIHLÁŠKY: přímo na střelnici, tel. 466958215, mobil 607773880

POJIŠTĚNÍ: SSK je pojištěn hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ: dopravou na polikliniku v Přelouči

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ: Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic v případě
           nutném pro zabezpečení plynulého a bezpečného průběhu
           soutěže - tyto změny budou zveřejněny před zahájením
           soutěže.

VYDÁNÍ PROPOZIC: Organizační výbor ČSS SSK0092 Přelouč, v Přelouči dne 1.11.2002.