P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Klubové závody rok 2004

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

1.kolo So 6.03.2004 Ředitel soutěže: J. Merta

2.kolo So 20.03.2004 Ředitel soutěže: K. Urbánek

3.kolo So 10.04.2004 Ředitel soutěže: V. Voženílek

4.kolo So 8.05.2004 Ředitel soutěže: P. Bulíček

5.kolo So 9.10.2004 Ředitel soutěže: V. Voženílek

6.kolo So 23.10.2004 Ředitel soutěže: J. Merta

7.kolo So 11.12.2004 Ředitel soutěže: J. Holub

Presentace 8.00 - 8.30 h

(případné změny termínů vyhrazeny, budou vyvěšeny na střelnici, ve vývěsce ve městě a na internetu)

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP 30; VStP 15

KATEGORIE:

III.kategorie, jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ředitel soutěže

viz. termíny konání

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ČSS SSK 0092 Přelouč (platný průkaz).

Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.

Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

0 ,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění výsledků.

CENY:

Nejsou ceny vypsány.

ČASOVÝ ROZVRH:

8.30 - 8.45 h nástup, losování
9.00 h zahájení střelby 1.směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník.

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci.

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

OBČERSTVENÍ:

Není zajištěno

Kontaktní adresa:

Vydání propozic: 7.12.2003 Za SSK: Václav Voženílek