P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Klubové závody rok 2005

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

1. kolo 12.02.2005
2. kolo 12.03.2005
3. kolo 16.04.2005
4. kolo 28.05.2005
5. kolo 18.06.2005
6. kolo 16.07.2005
7. kolo  6.08.2005
8. kolo 15.10.2005
9. kolo 12.11.2005
10.kolo 10.12.2005

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP30/SP30-Or; VStP15/VStP15-Or

KATEGORIE:

jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Václav Voženílek
HR : Josef Merta
RPČ: Přemysl Bulíček

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ČSS SSK 0092 Přelouč (platný průkaz).
Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.
Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem
střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

0 ,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS
společné hodnocení SP30 s SP30-Or a StP15 s VStP15-Or 
(u disciplín SP30-Or a VStP15-Or nelze přiznat výkonnostní třídu-střelba obouruč)

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění výsledků.

CENY:

Nejsou ceny vypsány.

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h           Presentace
8.30 - 8.45 h           nástup, losování     
9.00 h                  zahájení střelby 1.směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník.

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci.

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

(případné změny termínů vyhrazeny, budou vyvěšeny na střelnici, ve vývěsce ve městě a na internetu)

OBČERSTVENÍ:

Není zajištěno

Kontaktní adresa:

 Vydání propozic: 11.12.2003                                  Za SSK: Václav Voženílek