P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE: MEMORIAL ING. BOHUMÍRA KADLECE
VI. ročník
DRUH SOUTĚŽE: III.kategorie, soutěž jednotlivců

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

17.09.2005

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP 30

KATEGORIE:

jednotná, bez
rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Přemysl Bulíček
HR : Josef Merta
RPČ: Václav Voženílek

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Karel Urbánek; Miloš Jirák; Vlastimil Volejník

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz), účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

30,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění výsledků.

CENY:

do 3. pořadí diplomy a peněžité ceny:

1.místo 6x počet startujících

2. " 4x " "

3. " 3x " "

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.45 presentace
8.45 - 9.00 nástup, losování 
9.00 - 9.15 kontrola zbraní, zahájení střelby 1.směny
Účastníci, kteří se opozdí, budou zařazeni do poslední směny, ale jen do naplnění kapacity střelnice.

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník nebo vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKY:

na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Střelnice se nachází u silnice za Přeloučí směr Klenovka
Před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu hlavní rozhodčí. Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků.

OBČERSTVENÍ:

Zajištěno na střelnici

KONTAKTNÍ ADRESA:

V. Voženílek, Pardubická 91,53501,Přelouč, tel. 607 178 341

 

Vydání propozic: 7.12.2003                           Za SSK: Václav Voženílek