P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Klubové závody rok 2006

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

1. kolo 18.02.2006
2. kolo 11.03.2006
3. kolo 15.04.2006
4. kolo 27.05.2006
5. kolo 17.06.2006
6. kolo 15.07.2006
7. kolo  5.08.2006
8. kolo 14.10.2006
9. kolo 11.11.2006
10.kolo  9.12.2006

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP30/SP30-Or; VStP15/VStP15-Or

KATEGORIE:

jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Václav Voženílek
HR : Josef Merta
RPČ: Přemysl Bulíček

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ČSS SSK 0092 Přelouč (platný průkaz).
Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.
Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem
střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

 0,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS
společné hodnocení SP30 s SP30-Or a StP15 s VStP15-Or 
(u disciplín SP30-Or a VStP15-Or nelze přiznat výkonnostní třídu-střelba obouruč)

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění výsledků.

CENY:

Ceny nejsou vypsány.

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h           Presentace
8.30 - 8.45 h           nástup, losování     
9.00 h                  zahájení střelby 1.směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník.

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci.

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

(případné změny termínů vyhrazeny, budou vyvěšeny na střelnici, ve vývěsce ve městě a na internetu)

OBČERSTVENÍ:

Není zajištěno

Kontaktní adresa:

 Vydání propozic: 10.12.2005                                  Za SSK: Václav Voženílek