Přeloučský střelecký maraton
Propozice střeleckých závodů z vojenských zbraní.

Pořadatel:                  SSK 0092  Přelouč
 
Datum konání:           1. 7. 2006  a  12. 8. 2006
 
Místo konání:            střelnice SSK 0092  Přelouč
                                    25m  14 stavů
                                    50m  12 stavů
Kategorie:                 jednotná
 
Ředitel  závodů           Václav Hutla
Hlavní  rozhodčí          Petr  Brož
Rozhodčí                      Přemysl Bulíček, Karel Urbánek,  Václav Voženílek
Hospodář                      ing Libor Hroch  
Přejímka zbraní            Josef Merta
Prezentace                    ing Josef Krejčík
Zpracování výsledků    ing Josef Gajdůšek
                                                                            
Soutěžní disciplíny:
Pistolové soutěžní disciplíny:

disciplína

terč

vzdál.

čas nástřelu

čas střelby

poloha

PiVo45 3 + 15

135

25m

3rány/5 min

15ran/8 min

vstoje bez opory

PiVo     3 + 15

135

25m

3rány/5 min

15ran/8 min

vstoje bez opory

  

disciplína

terč

vzdál.

čas nástřelu

čas střelby

poloha

PiVo45 5 + 3x5

135

25m

5 ran/10 s

3série 5ran/10 s

vstoje bez opory

PiVo   5 + 3x5

135

25m

5 ran/10 s

3série 5ran/10 s

vstoje bez opory

 
Držení zbraně oběma rukama je povoleno.
 
Puškové soutěžní disciplíny:
 

disciplína

terč

vzdál.

čas nástřelu

čas střelby

PuOp  3+10+10

.135 red

50 m

3rány/5 min vleže

10ran/5 min vleže
10ran/5 min vstoje

PuSa   5+3x5

.135

50 m

5 ran/15 s

3x5ran/15s vleže
3x5ran/15s vstoje

PuÚt   5+3x5

135

50 m

5ran/15 s

3x5ran/15 s vleže
3x5ran/15 s vstoje

                               Podpora zbraně není povolena v žádné disciplině.

Zbraně a střelivo:Zásobníky všech zbraní mohou být nabity na palebné čáře na  povel ,,Nabíjet!“
 

Zbraněvlastní, odpovídající ustanovením pravidel pro uvedené disciplíny
 
PiVo45 – vojenská pistole nebo revolver r 7,62 – .45,- vz.do r. 45, do r. v. 1952
PiVo – vojenská pistole nebo revolver r.7,62 –. 45
 
Zbraně jsou bez úprav, nastavitelná mířidla, optická zařízení, anatomická sportovní pažba nejsou povoleny. Pokud je na střenky použit  jiný materiál(např. dřevo),musí provedení odpovídat originálu.
Ve sporných případech zařazení zbraně, příp.povolené odchylky od původního provedení rozhoduje inspektor  zbraní pořadatele, který provádí přejímku zbraní. Odvolání proti rozhodnutí inspektora není možné.
            Při prezentaci bude provedena přejímka zbraní s označením zbraní . Střelec je povinen absolvovat přejímku pořadatele.
 
PuOp – vojenská opakovačka r.6 – 8 mm, terč 135 red.
 
PuSa – vojenská samonabíjecí puška r.6 – 8 mm, terč 135
                                                                                                                                                               
PuÚt -  civilní verze Sa 58 ( CZH, Tactical 858) r 7.62x39
 
Zbraně jsou bez úprav a sportovních doplňků – optická zařízení, kompenzátory, dvounožka a úpravy pažby nejsou povoleny.
 
Střelivo pro civilní použití. Průbojné, svítící střelivo a terčové střelivo Wadcuter  není povolené.
Kontrola zásahů dalekohledem je povolena v celém průběhu závodu.
 
Použití speciálního střeleckého  vybavení – střelecké kabáty, střelecké brýle, střelecké rukavice není povoleno
Nosný řemen na dlouhých zbraních musí odpovídat původnímu provedení.
 
Způsob závodů a hodnocení zásahů:
1)      3 + 15 ran – tři nástřelné rány  se nelepí . Následuje 15 ran v čase 8 min. Do výsledku se počítá 15 nejlepších zásahů v terči (vč nástřelných).
2)      5 + 3 x 5 ran – 5 nástřelných ran v čase 10 (15) s, nelepí se. Následují tři 5ti rané série     položek za 10 (15) s, do výsledku se počítá nejlepších 15 zásahů.
 
Střelba do cizího terče:
Chybějící zásahy ve vlastním terči jsou hodnoceny – 0.
Ze zásahů, které přebývají na některém z vedlejších terčů je započítáno nejlepších 10 (15) zásahů.
Závada při rychlopalných disciplínách:
Hodnotí se zásahy v terči. Chybějící zásahy jsou – 0. Rána dlouhá dle pravidel sport.střelby.
 
Start při rychlopalných disciplínách.
 
Pi 5 + 3 x 5 ran – Po přípravě 5 min. velí rozhodčí 5 nábojů nabíjet, střelec nabije zásobník  a odstoupí od stolku  1 krok. Pistole leží na pultu, zásobník nabitý 5ti náboji leží vedle. Terče zavřeny. Signálem k zahájení akce je otevření figur (následuje do 5ti s po dotazu rozhodčího – připraveni?). Teprve teď je možno uchopit pistoli, zasunout zásobník a zahájit střelbu.
 
PuSa, PuÚt     5+3x5ran střelec stojí krok před podložkou nebo před stolkem, zbraň se zasunutým a nabitým zásobníkem a  závěrem ve střelecké pohotovosti leží na podložce, hlavní  směrem k terčům. Pokud zbraň nemá střeleckou pohotovost,po povelu na první výstřel střelec natahne závěr. Přítomnost náboje v nábojové komoře před povelem ,,start“ znamená diskvalifikaci  střelce. Nabití ,zasunutí zásobníku a příprava zbraně  pouze na povel rozhodčího.
Po povelu start střelec zaujme střeleckou polohu ( v leže, ve stoje),spustí( natáhne) závěr a zahájí palbu.
Výstřel před nebo po povelu a uplynutí limitu – odečten nejlepší zásah na terči. 
Čas  na povel rozhodčího povelem „ start“  a „ stop“.
 
Podmínky účasti:       veřejný závod – zbrojní průkaz a průkaz zbraně
 
Startovné:                  50,-- Kč za disciplínu
 
Časový program:       prezence , přejímka zbraní 7.30 – 9.00 hodin
                                   zahájení střelby I.směna  8.30 hodin
 
Ceny:                         první 3 střelci v každé disciplíně obdrží diplom.Věcné ceny dle                                                       
                                   možností pořadatele                                         
                                                                        
 
Způsob hodnocení:
Obdobný jako u ostatních sportovních disciplin. Disciplíny jsou vzhledem k použitým terčům a způsobu hodnocení nestandardní, nelze přiznat VT podle PSS.
 
 
Protesty:
Do 15 minut po vyhlášení výsledků, do ruky ředitele závodu s vkladem 200,-- Kč. Vzhledem k tomu, že je závod organizován podle těchto propozic, všechny sporné záležitosti budou řešeny podle těchto propozic.
 
Pojištění:  Střelci se zúčastní závodu na svoji zodpovědnost a vlastní nebezpečí.
 
Zdravotní zajištění:
Lékárna, vozidlo pořadatele pro odvoz k odbornému ošetření – cca 1 km.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic v případě  potřeby.
 
 
 
V Přelouči 19.3. 2006                                         Václav Hutla
 
                                                                             Předseda SSK 0092   Přelouč