P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Přeloučská liga z předovek

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců II. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

1. kolo 02.04.2005
2. kolo 04.06.2005
3. kolo 03.09.2005
4. kolo 01.10.2005
 

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLÍNY:

1. Perkusní revolver

2. Perkusní pistole civilní

3. Perkusní pistole vojenská

4. Perkusní puška civilní

5. Perkusní puška vojenská

 

počet ran dle PSS

6. Křesadlová pistole civilní

7. Křesadlová pistole vojenská

8. Křesadlová puška civilní

9. Křesadlová puška vojenská

KATEGORIE:

jednotná

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Jan Chaloupka

Tajemník: Josef Holub

Hospodář: Ing. Libor Hroch
HR : Josef Šáda (I.tř. A-187)
PHK: Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)

RPČ 25m: Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)

RPČ 50m: Josef Šáda (I.tř. A-187)

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Jirák Miloš, Josef Merta

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz).
Ú
častníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody. Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz ČSS s nalepenou známkou, průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

50,- Kč za závod a disciplínu

ZBRANĚ A STŘELIVO:

závodníci používají v soutěži vlastní zbraně a střelivo odpovídající PSS pro tyto disciplíny

PŘEJÍMKA ZBRANÍ: při prezentaci

HODNOCENÍ:

na konci roku 2006 se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř možných, v případě rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší výsledek.

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 250.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

ODMĚNY:

do 3 místa diplomy při účasti nejméně pěti soutěžících v disciplíně, na závěr roku se střelecká soutěž vyhodnocuje věcnými cenami v každé disciplíně dle možnosti finančních prostředků.

ČASOVÝ ROZVRH:

07:30 Prezentace – přejímka zbraní a vybavení
08:20 Nástup – poučení závodníků
08:
45 1. směna - PeRe + PePi  + KřPi
09:
40 2. směna - PeRe + PePi  + KřPi
10:
40 3. směna - PeRe + PePi
      1. směna - PePu + KřPu
11:
40 4. směna - PeRe + PePi
      2. směna – PePu + KřPu
12:
40 3. směna – PePu + KřPu
13:
30 vyhlášení výsledků

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

- střeliště 25m - 14 terčů
- střeliště 50m -  6 terčů
- dalekohledy soutěžící používají vlastní
- závodníci a rozhodčí používají
 
- chrániče sluchu
 
- závodníci smějí používat pouze prachovnice
    nebo uzavíratelné odměrky

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

- náklady na soutěži si hradí každý závodník nebo
  vysílající organizace

- občerstvení zajišťuje organizátor soutěže

PŘIHLÁŠKY:

přímo na střelnici, tel. 466 958 215, mobil 608 430 301

POJIŠTĚNÍ:

SSK je pojištěn hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic v případě nutném pro zabezpečení plynulého a bezpečného průběhu soutěže - tyto změny budou zveřejněny před zahájením soutěže.

RŮZNÉ:

Cesta z nádraží pěšky cca 20 min. směr Klenovka. Proti nádraží po schůdkách do kopce až na hlavní silnici (u hřbitova), odbočit vlevo a na první křižovatce vpravo stále podle lesa až ke střelnici.

 Vydání propozic: v Přelouči 5.12.2005              Za ČSS SSK Přelouč: Jan Chaloupka