P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE: MEMORIAL ING. BOHUMÍRA KADLECE
VIII. ročník
DRUH SOUTĚŽE: Závod III. třídy, soutěž jednotlivců, kategorie jednotná bez rozdílu VT.

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ         C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

16.09.2006

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP30/SP30-Or, VStP15/VStP15-Or

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ŘS: Přemysl Bulíček; HR: Josef Merta; RPČ: Václav Voženílek

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Karel Urbánek; Miloš Jirák; Vlastimil Volejník

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz), účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

30,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO: Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS. Pořadí v disciplíně SP30 a SP30-Or se hodnotí společně, taktéž pořadí disciplín VStP15 a VStP15-Or budou vyhodnoceny ve společné výsledkové listině bez rozdílu. U disciplín Or nelze přiznat výkonnostní třídu (střelba obouruč), jinak jsou platná veškerá ustanovení pravidel pro SP30 a VStP15 i v těchto disciplínách.

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsl.

CENY:

1.místo 6x počet startujících  + diplom
2.  "   4x   "        "        + diplom
3.  "   3x   "        "        + diplom

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.45 presentace
8.45 - 9.00 nástup, losování 
9.00 - 9.15 kontrola zbraní, zahájení střelby 1.směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník nebo vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKY:

na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Závod je pojat jako neformální vzpomínkový závod.
!!! Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů !!!
Závodu se mohou zúčastnit i funkcionáři závodu, včetně rozhodčích.
Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků.

OBČERSTVENÍ:

Zajištěno na střelnici

KONTAKTNÍ ADRESA:

P. Bulíček, Jižní 1371,535 01, Přelouč, tel.721 228 683

 

Vydání propozic: 7.1.2006                           Za SSK: Václav Voženílek