P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Novoroční cena Přelouče

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

DATUM KONÁNÍ:

1.ledna 2006

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP 30

KATEGORIE:

III.kategorie, jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ředitel soutěže

Přemysl Bulíček

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Přemysl Bulíček

I. tř. A-0156

PODMÍNKY ÚČASTI:

členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz),

účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.

Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

30,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 100.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

CENY:

do 3. pořadí diplomy a odměny v hodnotě:

1. místo 6x počet startujících

2.  -"-  4x  -"-     --"--

3.  -"-  3x  -"-     --"--

ČASOVÝ ROZVRH:

do 12.30 h presentace

   13.00 h zahájení střelby 1. směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník nebo vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKY:

přímo na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese

!!! maximální počet střelců = 28 !!!

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Cesta z nádraží pěšky cca 20 min.směr Klenovka. Proti nádraží po schůdkách do kopce až na hlavní silnici (u hřbitova), odbočit vlevo a na první křižovatce vpravo stále podle lesa až ke střelnici.

Před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu hlavní rozhodčí. Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků.

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

OBČERSTVENÍ:

není zajištěno (mimo kávy a čaje)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Přemysl Bulíček, Jižní 1371, 535 01, Přelouč

tel. 721228683

Vydání propozic: 31.10.2005

Za SSK: Václav Voženílek