P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Jarní předovky - cena osvobození

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍN KONÁNÍ:

08.05.2007  

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLÍNY:

1. Perkusní revolver

2. Perkusní pistole civilní

3. Křesadlová pistole civilní

počet ran dle PSS

4. Perkusní puška civilní

5. Perkusní puška vojenská

8. Křesadlová puška civilní

KATEGORIE:

jednotná

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Ing. Libor Hroch

Hospodář: Jan Chaloupka
HR : Josef Šáda (I.tř. A-187)
PHK: Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)

RPČ 25m: Přemysl Bulíček (I.tř. A-378)

RPČ 50m: Josef Šáda (I.tř. A-187)

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Miloš Jirák, Josef Merta, Josef Holub

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz).
Ú
častníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody. Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz ČSS s nalepenou známkou, průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

50,- Kč za závod a disciplínu

ZBRANĚ A STŘELIVO:

závodníci používají v soutěži vlastní zbraně a střelivo odpovídající PSS pro tyto disciplíny

PŘEJÍMKA ZBRANÍ: při prezentaci

HODNOCENÍ:

v souladu s PPS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 250.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

ODMĚNY:

Do 3 místa diplomy při účasti nejméně pěti soutěžících v disciplíně, střelecká soutěž se vyhodnocuje věcnými cenami v každé disciplíně dle finančních prostředků.

ČASOVÝ ROZVRH:

08:30 Prezentace závodníků
08:45 Nástup – poučení závodníků
09:00
 1. směna - PeRe + PePi + KřPi
09:
45 2. směna - PeRe + PePi + KřPi
10:
30 3. směna - PeRe + PePi + KřPi
      1. směna - PePu + KřPu
11:15 4. směna - PeRe + PePi + KřPi
      2. směna – PePu + KřPu
12:0
0 3. směna – PePu + KřPu
13:
00 vyhlášení výsledků

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

- střeliště 25m - 14 terčů
- střeliště 50m -  6 terčů
- dalekohledy soutěžící používají vlastní
- závodníci a rozhodčí používají
 
- chrániče sluchu
 
- závodníci smějí používat pouze prachovnice
    nebo uzavíratelné odměrky

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

- náklady na soutěži si hradí každý závodník nebo
  vysílající organizace

- občerstvení zajišťuje organizátor soutěže

PŘIHLÁŠKY:

mobil 602 102 803; email libor.hroch@tiscali.cz

POJIŠTĚNÍ:

SSK je pojištěn hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic v případě nutném pro zabezpečení plynulého a bezpečného průběhu soutěže - tyto změny budou zveřejněny před zahájením soutěže.

RŮZNÉ:

Cesta z nádraží pěšky cca 20 min. směr Klenovka. Proti nádraží po schůdkách do kopce až na hlavní silnici (u hřbitova), odbočit vlevo a na první křižovatce vpravo stále podle lesa až ke střelnici.

 Vydání propozic: v Pardubicích 17.12.2006

 Za ČSS SSK Přelouč: Libor Hroch