P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Klubové závody rok 2007

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

TERMÍNY KONÁNÍ:

1. kolo 10.02.2006
2. kolo 10.03.2006
3. kolo 07.04.2006
4. kolo 19.05.2006
5. kolo 16.06.2006
6. kolo 07.07.2006
7. kolo 10.11.2006
8. kolo 08.12.2006

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP30/SP30-Or; VStP15/VStP15-Or

KATEGORIE:

jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže: Ing. Stanislav Trpišovský
HR : Josef Merta
RPČ: Přemysl Bulíček,
     případně jiný rozhodčí přítomný při závodu

TECHNICKÁ OBSLUHA:

Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů

PODMÍNKY ÚČASTI:

Členství ČSS SSK 0092 Přelouč (platný průkaz).
Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.
Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem
střelnice a zapsat se do provozní knihy střelnice.

DOKLADY:

členský průkaz,průkaz zbraně,zbrojní průkaz,lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

 0,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

V souladu s PSS, střelci obouruč jsou hodnoceni společně s ostatními. Při střelbě obouruč nelze přiznat výkonnostní třídu.

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

CENY:

Ceny nejsou vypsány.

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h           Presentace
8.30 - 8.45 h           nástup, losování     
9.00 h                  zahájení střelby 1.směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník.

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci.

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

(případné změny termínů vyhrazeny, budou vyvěšeny na střelnici, ve vývěsce ve městě a na internetu)

OBČERSTVENÍ:

Není zajištěno

Kontaktní adresa:

Stanislav Trpišovský, tel. 736505977

 Vydání propozic: 11.11.2006                                      Za SSK: Václav Hutla