P R O P O Z I C E

NÁZEV AKCE:

Novoroční cena Přelouče

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092

DATUM KONÁNÍ:

1.ledna 2007

MÍSTO KONÁNÍ:

střelnice Přelouč

DISCIPLINA:

SP 30

KATEGORIE:

III.kategorie, jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ředitel soutěže

Přemysl Bulíček

 

hlavní rozhodčí

Přemysl Bulíček I.tř. A-0156

PODMÍNKY ÚČASTI:

členství ve střelecké organizaci ČSS (platný průkaz),

účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.

Každý účastník svým podpisem v presenční listině potvrdí znalost pravidel závodu a zavazuje se tato pravidla bezpodmínečně dodržovat. Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného zacházení se zbraní.

DOKLADY:

členský průkaz, průkaz zbraně, zbrojní průkaz, lékařské potvrzení ne starší jednoho roku

STARTOVNÉ:

30,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:

vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 100.-Kč do 30 min. po zveřejnění výsledků.

CENY:

do 3. pořadí diplomy a odměny v hodnotě:

1. místo 6x počet startujících

2.  -"-  4x  -"-     --"--

3.  -"-  3x  -"-     --"--

ČASOVÝ ROZVRH:

do 12.30 h presentace

   13.00 h zahájení střelby 1. směny

HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ:

náklady si hradí závodník nebo vysílající organizace.

PŘIHLÁŠKY:

přímo na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese

!!! maximální počet střelců = 28 (brzy je tma) !!!

POJIŠTĚNÍ:

hromadnou pojistkou ČSS

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

Střelnice se nachází  za městem Přelouč u silnice směr Klenovka. Před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu hlavní rozhodčí. Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který je přítomen vyhlášení výsledků.

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.

OBČERSTVENÍ:

není zajištěno (mimo kávy a čaje)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Přemysl Bulíček, Jižní 1371, 535 01, Přelouč

tel. 721228683

Vydání propozic: 31.10.2006

Za SSK: Václav Hutla