Stručný výpis z knihy

„Střelba z pistole“

 Váš prvotní cíl je zasáhnout střed terče. Nestane-li se tak, jsou tři možnosti:

·     vaše střelivo je vadné

·     vaše pistole není v pořádku

·     udělali jste někde chybu:

·     chyby v zamíření

·     chybné spouštění

·     chyby v postoji a držení

·     chyby v koncentraci

Základní techniky - Střelecký postoj

Dříve než můžete vystřelit, musíte správně stát.

Abyste zaujali správný postoj, začněte tím, že zamíříte pistolí na terč. Pak spustíte ruku a zavřete oči. Opět zvedněte ruku, jako byste mířili a otevřete oči. Pokud pistole míří mimo střed terče, upravte polohu nohou tak, aby mířila správně.

Vyhněte se příliš otevřenému postoji (čelem k terčům, stejně jako úplně bočnímu postoji. Správný postoj by měl být téměř v linii k terčům.

Většina střelců dává volnou ruku do kapsy kalhot, nebo kabátu, nebo ji zaháknou za opasek. Svaly, které se přímo nezúčastní vytváření střeleckého postoje musí být uvolněny.

Držení pistole

Před zamířením musíte pistoli správně uchopit. Pro správné držení pistole při míření musíte pažbu upravit, nebo si koupit novou, která by vyhověla vaší osobní potřebě.

Těžiště pistole má být blízko spouště. Pistoli musíme držet pevně všemi třemi prsty proti palci.

Ukazováček - prst, který spouští musí být volně pohyblivý a nesmí se dotýkat rámu pistole, ani rukojeti.

Palec musí být držen volně podél rámu, aniž by nějak tlačil na pistoli (dobře vytvarované pažby mají opěrky palce).

Pro správné uchopení pistole ji vezměte nestřílející rukou za hlaveň a vtlačte ji do dlaně. Obejměte pažbu prsty a přesvědčete se, že prostředníček ji objímá těsně pod lučíkem, nebo rámem a ukazováček je absolutně volný. Když zasazujete pistoli do dlaně, mějte při tom ukazováček a palec široce rozevřené.

Dýchání

Než zvednete ruku s pistolí k zamíření, několikrát se normálně nadechněte a vydechněte. (Prohloubené dýchání by způsobilo zrychlení pulsu.

Jakmile zvednete pistoli k zamíření, plně se nadechněte. Dovolte pružnosti vašeho hrudního koše a plic vytlačit část vzduchu než začnete mířit. Jestli ránu neodpálíte v průběhu zhruba deseti vteřin, spusťte ruku s pistolí, několikrát se nadechněte a vydechněte a začněte znova.

Míření a obrazec mířidel

Pro správné zamíření je nutné mít oko zaostřené na mířidla. Nepatrná chybička na mířidlech se mnohonásobně zvětší na vzdálenosti terče.

Pokud budete mířit příliš těsně pod černý střed terče, bude mít obrazec mířidel tendenci spojit se s obrazem černého středu terče a bude velmi těžké udržet zaostření na mířidla. Ideální zamiřovací bod je asi v jedné třetině vzdálenosti od spodního okraje černého zamiřovacího středu ke spodnímu okraji terče. Zamiřovací bod není zdaleka tak důležitý jako správně srovnaná mířidla!

Úsilí, které je zapotřebí pro udržení oka pevně zavřeného, však narušuje koncentraci a napíná svaly v tváři. Mějte při míření obě oči otevřené a rušení nemířícím okem odstraňte jeho zacloněním. Ideální clonka je průsvitný disk.

Muška má být široká a pravoúhlá, rovněž tak výřez v hledí.

Spouštění

Prst, kterým spouštíte, musí stlačovat spoušť po přímé čáře zpět k vašemu mířícímu oku. Aby to bylo možné, musí prst být správně umístěný a musí se spouště dotýkat jen prostředkem bříška prvního článku.

Tlak na spoušť musí být plynulý nejen do okamžiku výstřelu, ale i po něm.

Koordinace spouštění

·     Vaše oko musí být zaostřeno jedině na mířidla, která musíte držet ve správném uspořádání

·     Mířidla musíte držet v zamiřovací oblasti.

·     Musíte plynule zvyšovat tlak na spoušť a při tom stále udržovat správný obrazec mířidel.

·     Nevyjde-li rána v průběhu optimálního intervalu, musíte celou proceduru opakovat. Optimální čas je 5 až 8s.

Následný čas

Samotný výstřel není ještě konec akce. Po výstřelu musíte pistoli dále držet zamířenou a zafixovat si do paměti obrazec mířidel, který jste viděli přesně v okamžiku výstřelu.

Vybavení

·     Terčová pistole - pro dosažení seriózních výsledků vlastní, musí splňovat technické parametry pro danou disciplínu.

·     Dalekohled - stojan by měl umožnit upevnění do takové výše, abyste při pozorování dalekohledem nemuseli měnit postoj

·     Chrániče sluchu - povinné

·     Střelecké brýle

·     Stopky

·     Nářadí

·     Střelecká čepice

·     Střelecký kufřík

·     Poznámkový sešit

·     Oděv

·     Nezbytné drobnosti

Velkorážní a sportovní pistole

Technika střelby

Techniku střelby je nutno rozdělit na dvě části:

střelba na pevný terč - tato technika se neliší od techniky střelby pomalé střelby ostatních disciplín. Její základy byly popsány v předchozí části.

střelba na otočný terč - její popis bude dále následovat

Postoj

Boční postoj napomáhá svislému zvedání. Nohy mají být poněkud více rozkročené, těžiště těla má být umístěné poněkud vpředu.

Poloha těla vzhledem k terči je ta nejdůležitější záležitost.

Konečné umístění postole v záměrné oblasti závisí na rychlosti zvedání pistole, proto je důležité, abyste pistoli zvedali vždy stejnou rychlostí, ať už jen zkoušíte zamíření nebo zvedáte ruku po otočení terčů. Jestli se rychlost zvedání pistole ránu od rány liší, potom pistole nebude nikdy zamířena přesně na střed. Je to proto, že při různých rychlostech zvedání paže jsou do práce zapojeny různé svalové skupiny.

Důležitá je poloha hlavy. Při zaujímání postoje je možné udělat malé korekce polohy pistole vůči terči jednoduše pohybem hlavy - ! nikoli zápěstí !

Držení pistole

Pistoli, zvláště pak velkorážní je třeba držet pevně.

Dýchání

Po dotazu rozhodčího „Jste připravení?“ se za tři vteřiny otočí terče do skryté polohy a za 7s se otočí do čelní polohy.

Když uslyšíte tento povel, normálně vydechněte a pak se zcela nadechněte a vydechněte. Letmo se podívejte na pistoli v pohotovostní poloze (pouze pohyb očí) a zhluboka se nadechněte a vydechněte. Když se terče otočí do čelné polohy a začnete zvedat ruku s pistolí, nadechujte nebo spíše jen nechte volně proudit vzduch do plic tak, jak se váš hrudní koš rozpíná při zvedání ruky. S návratem ruky s pistolí do pohotovostní polohy vydechněte a celý cyklus opakujte pro další ránu.

Intenzivní nafukování plic je nevhodné, protože jen zvýší vaši tepovou frekvenci.

Míření a zvedání ruky

Zvedání pistole do polohy pro zamíření musí být při střelbě na otočný terč rychlé , ale plynulé a přesné. Aby se to pokaždé podařilo napoprvé, vyžaduje to vysoký stupeň ovládání, rychlou reakci a plné soustředění.

Na počátku zvedání ruky musíte nechat poklesnout rameno a natáhnout ruku nepatrně dopředu. Pistole se bude zvedat plynuleji a bez stranových úchylek. Pohyb vypadá, jako byste se pokoušeli utřít prostor od sebe až k terči hlavní pistole.

Pohyb se podobá pohybu automatického zavírače dveří: je zpočátku rychlý a v okamžiku, kdy se dveře zavírají se téměř zastaví, ale stále je plynulý.

Když zvedáte pistoli, musíte zrak zaostřit na mířidla a sledovat je, až se zvednou na úroveň terčů. Srovnávání mířidel se musí dít v průběhu zvedání.

Pro střelbu na otočný terč jsou dvě metody:

·   při první se pistole v zamiřovací oblasti před výstřelem zastaví

·   při druhé pistole pokračuje ve svislém pohybu a v jeho průběhu dojde k odpálení rány.

 

U první metody musíte zvedat pistoli rychleji, aby bylo v zamiřovací oblasti dost času pro odpálení rány. U druhé metody je rychlost zvedání pomalejší.

První metodě dávají přednost rychlopalníci, zatímco pomalému zvedání dávají přednost střelci specializovaní na pomalé disciplíny.

Na začátku zvedání ruky musí vaše mířící oko zachytit mušku a zafixovat se na ni. Pomůže vám, když zaostříte oko do vzdálenosti necelého metru do prostoru, ve kterém můžete sledovat otáčení terčů. Nezaostřujte se na terč.

Pokud máte pistoli v pohotovostní poloze, nesmíte se pokoušet opravit srovnání mířidel. To se mění se zdvihem ruky, protože se při tom mění úhel tvořený okem, pistolí a ramenem.

Mířidla a míření

Přesný vzhled mířidel je individuální a nejlepší kombinaci pro sebe musíte experimentálně najít.

Míříme na střed terče.

Spouštění

Větší odpor spouště přináší své problémy. Musí být překonán rychle a klidně.

Rychlému a plynulému spouštění napomůže, když část odporu spouště překonáte ještě dříve, než pistole dosáhne zamiřovací oblasti.

Jediný způsob, jak se nacvičit koordinaci zvedání pistole se spouštěním, je častý suchý trénink.

Následný čas

Doba po výstřelu je nedílná část akce míření a výstřelu. Nesmí se zanedbat v žádné střelecké disciplíně, ani při střelbě na otočný terč, i když se už terče zavřely. Musíte srovnat mířidla a ruku s pistolí spustit do pohotovostní polohy. Jako vodící linie vám může sloužit hrana zavřeného terče.

Trénink

Trénink pro tuto disciplínu musí obsahovat obě složky: přesnou střelbu i střelbu na otočný terč. Pro dosažení dobrých výsledků musíte natrénovat pevné držení a plynulé spouštění. To se nejlépe nacvičí střelbou nasucho.

Techniku přesné střelby je nutno často trénovat střelbou nasucho před ostrou střelbou. Ostrá střelba by pak měla potvrdit natrénovanou techniku.

Nesnažte se počítat výsledek, soustřeďte se raději na co nejmenší seskupení zásahů.

Přesná střelba je velmi důležitá, ale střelba na otočný terč nesmí být v žádném případě zanedbávána.

Otočný terč nejprve trénujte na stojící terč, a to zpočátku pouze zvedání ruky dokonce bez střelby na sucho.Teprve až bude zvedání ruky plynulé a nenásilné, zkuste střelbu na sucho.

Dýchání velmi závisí na časování střelby na otočný terč. Je-li dobře natrénované, můžete při suchém tréninku používat dýchání místo časovače. Cílem je znát přesně okamžik, kdy se terče začnou otáčet a být si tím tak jisti, že nabudete přesvědčení, že jste to vy, kdo dává pokyn k otočení terčů. Tento pocit jistoty je při střelbě na otočné terče nejdůležitější a lze ho získat jen úporným tréninkem.

Příprava před závody

Příprava na důležité závody by měla být součástí vašeho tréninku, Toto období zhruba dvou týdnů musí obsahovat prvky soutěživosti. V období přípravy střílejte i celé závody, ale vždy se soustřeďte výhradně na techniku, nikoliv na výsledek.

Taktika

Pro přesnou střelbu musíte trénovat opatrnost a klid. Musíte potlačit pokušení vysypat do terče všechny rány. Je nutno připravit a provést každou ránu. Nic nemůže narušit vaši psychiku víc, než když sedíte zbývající 3 minuty a nastříleli jste zcela průměrnou sérii.

Průběh závodu je vždy přerušen výměnou terčů po každé pětiranné sérii. S tím je nutno počítat a zaměstnat se v té době takovými úkoly, jako je záznam zásahů v minulé sérii do sešitu apod.

Za silného větru se pokuste střílet mezi jednotlivými poryvy větru, ale pozor na hodinky.

Po skončení přesné střelby se nezabývejte svým výsledkem, ani výsledky soupeřů, ale směřujte své myšlenky na jediný úkol v příštích okamžicích - na otočný terč.

Jak bylo již dříve uvedeno, musíte si absolutně důvěřovat v časování. Nesmíte se v žádném případě nechat rušit výstřely ostatních závodníků a nikdy nesmíte střílet podle nich. Musíte naprosto ignorovat vše co je okolo a plně se soustředit, abyste přirozeně vystřelili v čase 2,6 až 2,8s.

Ve vašem vybavení by neměla chybět ani kalafuna na ruce, abyste zejména při střelbě na otočný terč mohli zpevnit držení pistole, zejména jde-li o revolver.

Revolvery ráže .22 se svou přesností nevyrovnají samonabíjecím pistolím a proto je nelze doporučit.

Poznámka

Prakticky ve všech zemích Evropy se oficiálně střílí disciplína sportovní pistole nejen v kategorii žen, ale i v kategorii mužů, a to až po mistrovství země.

Vzduchová pistole

Technika střelby

Vzduchová pistole se liší od ostatních disciplín tím, že střelu z hlavně vypuzuje stlačený vzduch, nebo plyn, což ovlivňuje její rychlost.Protože úsťová rychlost je menší, než u ostatních disciplín, musí být technika střelby tomuto faktu přizpůsobena.

Postoj

Musíte si vypracovat schopnost zaujímat opět a opět stejný postoj. Pokud se okoušíte zůstat ve stále stejné poloze i v průběhu výměny terčů, vyvolává to zbytečné napětí. Je mnohem rozumnější po každé ráně znovu zaujmout správný postoj podle zlatého pravidla pomalé střelby: střílet jednotlivé, dobře mířené rány po náležité přípravě.

Pohyb mezi výstřely vám pomůže uvolnit se, svalový pohyb také povzbuzuje krevní oběh v nohách a zabraňuje městnání žilní krve.

Držení pistole

V prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu může být potřebné změnit nastavení opěrky dlaně o více než 10mm.

Výměna terčů je sice záležitostí levé ruky, ale stejně jako s postojem je to i s držením pistole: pro každou ránu pistoli znovu uchopit. Obnoví se tím krevní oběh v ruce.

Vzduchové pistole mají poměrně dlouhou hlaveň i vzdálenost mířidel, proto vyžadují přiměřeně pevné držení. To vám pomůže překonat i 500g odpor spouště. Poloha volně spuštěného - zlomeného zápěstí není u vzduchové pistole vhodná, protože redukuje sílu.

Dýchání

Při míření musíte zadržet dech, aby trup a tedy i mířící ruka zůstaly nehybné. Tato doba může trvat 20s i více, což značně snižuje hladinu kyslíku ve vaší krvi. Když to přepočtete na celý závod, může to znamenat třeba i 50min bez dechu! To vede ke značnému úbytku kyslíku ve tkáních a následně to vede k poklesu vaší výkonnosti. výkonnost klesá zejména ke konci závodu.

Současné výzkumy ukazují, že nejlepší výsledky jsou, když jsou plíce při míření a střelbě z poloviny naplněny vzduchem.

Před započetím práce na výstřelu byste měli několikrát normálně nadechnout a pomalu vydechnout.

Těsně před zvednutím ruky pak normálně nadechnout a nechat plicím naprostou volnost, aby svou pružností vypudily část svého obsahu - nesmíte vědomě vytlačovat vzduch, plíce pak zůstanou právě zpola plné.

Je důležité občas v přestávkách několikrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Kdykoliv můžete udělat v závodě delší přestávku, měli byste toho využít a strávit několik minut na čerstvém vzduchu.

Mířidla a míření

Mířidla mají být hranatá, muška dosti široká (asi 3-4 mm), aby byla ve vhodném poměru (poněkud menší) k černému zamiřovacímu bodu terče. Zářez hledí by měl být přibližně stejně široký.

Použití střeleckých brýlí s nastavitelnými clonami a filtry lze velmi doporučit.

U vzduchové pistole si můžeme dovolit „menší“ přesnost srovnání mířidel. To má význam v souvislosti se spouštěním.

Spouštění

Podstatou střelby ze vzduchové pistole je správné spouštění.

U vzduchové pistole je totiž čas od okamžiku aktivování spouště po okamžik, kdy střela opouští hlaveň, až pětkrát delší než u malorážních pistolí. Jakákoliv chyba ve spouštění má tedy katastrofální následky na směr střely.

Tajemství opravdu plynulého spouštění je prodloužit čas stlačování spouště i za cenu zhoršení pevnosti držení pistole. Technika spouštění musí být perfektně zvládnutá.

Spoušť má být nastavena zásadně dvoustupňově.

Velmi důležitá je poloha prstu na spoušti. Pokud položíte prst na spoušť na jiné místo, bude se podle toho měnit potřebná síla. To vede k různému spouštění.

Pro pomoc spouštění lze použít závaží. Zvyšuje se tím celková hmotnost pistole a to opět potřebuje náležitou fyzický trénink.

Následný čas po výstřelu

Následný čas se musí stát součástí procesu míření. Malá rychlost střely a dlouhá reakční doba si vyžadují nehybnost pistole i po spuštění.

Trénink

Špičkoví závodníci vystřílejí za sezónu i 30 tisíc ran. Základem střelby ze vzduchové pistole je spouštění. To je nutné zohlednit v tréninku.

Abyste se na spouštění soustředili, doporučujeme začít vždy trénink střelbou na bílý papír.

Dalším krokem je střelba na terč.

Abyste si vybudovali výdrž a koncentraci, měli byste v jednom tréninku nastřílet 80 až 100 ran.

Příprava na závody

Příprava na závody musí být součástí tréninku v posledních dvou až čtyřech týdnech před důležitým závodem. V té době musí trénink obsahovat kromě cvičení techniky také prvky simulovaného závodu, abyste stříleli pod tlakem.

Občas musíte střílet celý závod, včetně nástřelu.

Taktika

Jedna z léček tohoto závodu je časová tíseň. Pokud si pečlivě rozpočítáte čas průběhu závodu, bude po problému s časovou tísní.

Náhlé zrychlení rytmu v této disciplíně není možné. Jako hrubé vodítko by nástřelné rány měly trvat nanejvýš 25 minut a po zbytek závodu vám pak zbude pak na každou 10ti rannou položku 15 minut.

Jste-li ve vážné časové tísni, vystřelte poslední dvě, nebo tři rány na jeden terč. (Za první dva případy nesprávného počtu ran na soutěžním terči nebudete potrestáni.)

Přestávky v závodě dělejte raději kratší a častější, než jednu, nebo dvě dlouhé. (Po dlouhé přestávce je obtížné se dostat zpět do závodu.

Musíte si být jisti, že když začínáte střílet do závodu, jste patřičně „nažhaveni“, Abyste toho dosáhli, musíte nastřílet dostatečný počet nástřelných ran, alespoň deset. Poslední nástřelné rány spojte s prvními soutěžními. Tím minimalizujete psychické zábrany zahájit závod.

Polohu jednotlivých zásahů si zapisujte. Je totiž těžké odhadnout polohu skupiny , pokud střílíte po jedné ráně do terče.

Zjistíte-li nějaký posun, vykompenzujte ho mířidly.

Pokud se stane a závody ze vzduchové pistole nejsou v hale, musíte počítat se změnami světla i s větrem. Vítr má spíš nepříznivý vliv na střelce, než na střelu.

Trénink a příprava na závody

Jednotlivé složky tréninku:

·       technický trénink (ostrá střelba a střelba nasucho)

·       fyzický trénink

·       psychický trénink

·       řízený trénink

·       autogenní trénink

·       soutěživý trénink

Technický trénink

Nutno pravidelně trénovat techniky nejen při ostré střelbě, ale také při střelbě na sucho.

Suchý trénink umožní rozpoznání chyb a zapsání si do podvědomí každý prvek celé posloupnosti výstřelu. Důsledné využití suchého tréninku zvýší hodnotu ostrého tréninku na střelnici.

Fyzický trénink

Všeobecná kondice - procházky, plavání, cyklistika, běh atd.

Zvláštní příprava - trénování speciálních svalových skupin, pro dosažení stabilního postoje a držení pistole. Střelba nasucho je sama o sobě takovým speciálním cvičením.

Svaly nesoucí ruku (zvláště střílející) musíme trénovat. Použijeme závaží o váze asi 1,5kg. Místo klasické činky je lepší použít závaží se šikmým držadlem. Při cvičení dbáme, aby se na držení nepodílely palec a ukazováček. Při cvičení musí být zvedána ruka z úhlu 45st. do 90st. Pohyb mimo tento úhel posiluje jinou svalovou skupinu a nepřináší nic pro střeleckou polohu. Doporučuje se cvičit obě paže.

Cvičíme v rytmu 15s spuštěná paže, 15s zvednutá paže. Postupně zvyšujeme cvičební dávky až po nejvýše 15 minut po dvou měsících.

Psychický trénink

Střelec si může zlepšit techniku i samotným psychickým tréninkem. Je bezpečně ověřeno, že pohybové návyky lze získat a zdokonalovat s minimálním fyzickým cvičením.

Psychický trénink je pečlivé a opakované přehrávání každého pohybového návyku, který má být získán, nebo upevněn.

Velmi účinný je psychický trénink kombinovaný se suchým tréninkem.

Řízený trénink

Trénink pod slovními pokyny trenéra. Většina střelců nemá svého trenéra. Těm musí pomoci literatura a psané slovo, případně rada.

Autogenní trénink

Lze snadno zvládnout. Autogenní trénink je nutno zvládnout v nějakém kursu. Je prakticky vyloučeno zvládnout jej jen tak s pomocí literatury.

Soutěživý trénink

Pro zvýšení výkonu na závodech je vhodné vnést do tréninku prvky soutěživosti.