Dokumenty

Provozní dokumenty střelnice

1) Provozní řád střelnice,
2) PŘS Dodatek č. 1
3) Požární a poplachové směrnice

 

Právní úprava a související

1) Zbrojní zákon ve znění platném od 1.7.2010

 

Právní úprava a související

1) Střelba z pistole (a DOC v ZIPu)
2) Pravidla